اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

ماده۱ـ به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ ، استقرار، پیاده‌سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین‌المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیتهای تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که از این پس در این اساسنامه به اختصار « مرکز» نامیده می‌شود، از تجمیع مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ملی ادیفکت تشکیل و تمامی وظایف، اختیارات، دارایی‌ها، تعهدات و نیـروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکـترونیکی و مراکز یـاد شده به مـرکز منتقل می‌شود.

ماده۲ـ مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت‌بازرگانی خواهد بود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره می‌شود.

ماده۳ـ وظایف مرکز عبارت است از:

۱ـ برنامه‌ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور:

الف ـ بهره‌برداری از بسترها، راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور.
ب ـ ارایه تسهیلات و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فنی، سرمایه‌های انسانی، قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی.
پ ـ فرهنگ‌سازی و آموزش جهت توسعه و ترویج استفاده از تجارت الکترونیک در فرایندهای کسب و کار مبتنی بر استانداردهای ملی و بین‌المللی.
ت ـ توسعه کاربردها نوآوری‌ها در جهت دست‌یابی به منافع تجارت الکترونیکی در اقتصاد کشور.
ث ـ توسعه فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی.
ج ـ استانداردسازی فعالیتهای اطلاع‌رسانی تجاری.
چ ـ حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی.
ح ـ ساماندهی فعالیت ایستگاههای تجارت الکترونیکی کشور.
خ ـ فراهم‌سازی زمینه تعاملات ملی و بین‌المللی در تجارت الکترونیکی.
د ـ تسهیل تجارت از طریق استفاده از ابزارها، مدل‌ها و استانداردهای تجارت الکترونیکی ملی و بین‌المللی و ایجاد پنجره واحد تجاری.

۲ـ بررسی زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی و ارایه پیشنهادات لازم جهت تأیید مراجع ذی‌صلاح.

۳ـ تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح جهت تصویب.

۴- تدوین و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات استاندارد و یکپارچه در حوزه اطلاع‌رسانی تجاری به صورت الکترونیکی.

۵ ـ ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چهارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات کشور.

۶ ـ همکاری و تعامل با مراجع و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ذی‌ربط.

۷ـ ارایه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور.

۸ ـ ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات.

۹ـ جمع‌آوری، تهیه و تدوین گزارش‌های سالانه عملکرد تجارت الکترونیکی.

۱۰- پیگیری و پیشنهاد تدوین ضوابط و مقررات درخصوص جرایم و مجازاتها (موضوع باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی) به مراجع ذی‌صلاح.

۱۱- ارایه چهارچوب و ضوابط حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی براساس فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی.

۱۲ـ پیشنهاد اصلاح این اساسنامه با توجه به مقتضیات زمان و رشد تجارت الکترونیکی.

ماده۴ـ به منظور تعیین سیاستهای تجارت  الکترونیکی کشور کارگروهی متشکل از اعضای زیر تشکیل خواهد شد:

۱ـ وزیر بازرگانی (رییس کارگروه)
۲ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳ـ وزیر راه و ترابری
۴ـ وزیر صنایع و معادن
۵ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
۶ ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۷ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
۸ ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
۹ـ سه نفر صاحب‌نظر در امور تجارت‌الکترونیکی که توسط رییس‌کارگروه تعیین می‌شوند.
تبصره۱ـ در اولین جلسه تشکیل کارگروه، یک نفر از اعضاء به عنوان نایب رییس انتخاب خواهد شد.
تبصره۲ـ کارگروه از وزرا یا رؤسای دستگاههای اجرایی ذی‌ربط حسب مورد بدون حق رأی برای شرکت در جلسات کارگروه دعوت خواهد کرد.
تبصره۳ـ کارگروه می‌تواند حسب مورد کمیسیون تخصصی تشکیل دهد و هر یک از اعضای کارگروه می‌توانند یکی از معاونان خود را برای شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی کارگروه معرفی نمایند.
تبصره۴ـ دبیرخانه کارگروه در مرکز مستقر می‌باشد و رییس مرکز به عنوان دبیر کارگروه تعیین می‌شود.

ماده۵ ـ رییس مرکز از بین افراد صاحب‌نظر در امور اقتصاد و تجارت الکترونیکی و دارای تحصیلات دانشگاهی و سوابق اجرایی مربوط با حکم وزیر بازرگانی برای مدت چهار سال انتخاب و انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده۶ ـ وظایف و اختیارات رییس مرکز به شرح زیر است:

۱ـ اداره امور مرکز و نظارت بر حُسن اجرای وظایف آن.
۲ـ اخذ تصمیم و صدور دستور درباره امور مالی، اداری و استخدامی مرکز در حدود تشکیلات و بودجه مصوب و مقررات مربوط و امضای نامه‌ها و مکاتبات.
۳ـ پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی مرکز به وزیر بازرگانی جهت طی مراحل قانونی تصویب به مراجع ذی‌صلاح.
۴- پیشنهاد تسهیلات و مشوقها برای توسعه تجارت الکترونیکی به وزارت بازرگانی و نظارت بر حُسن اجرای آن پس از تصویب مراجع ذی‌ربط.
۵ ـ تهیه و تنظیم گزارش مالی و پیشنهاد بودجه مرکز به وزارت بازرگانی جهت تصویب در مراجع ذی‌ربط.
۶ – نصب و عزل کارکنان مرکز بر طبق مقررات مربوط و براساس تشکیلات مصوب.
۷- نمایندگی مرکز در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و نیز مراجع قضایی با حق توکیل به غیر.
 ۸ ـ ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و پایان دادن دعاوی به صلح با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی.
۹ـ معرفی امضاهای‌مجاز برای استفاده‌از حسابهای‌بانکی با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط.
۱۰ـ انجام اقدامات لازم برای برقراری ارتباط با تشکلها، مراجع و سازمانهای داخلی و خارجی مرتبط با امر تجارت الکترونیکی برای تحقق اهداف مرکز.
۱۱ـ تهیه گزارش عملکرد سالانه مرکز و ارایه آن به وزیر بازرگانی و کارگروه یاد شده.
۱۲ـ امضای قراردادها و اسناد تعهدآور.

ماده۷ـ رییس مرکز می‌تواند به مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از کارکنان تفویض نماید.

تبصره ـ تفویض اختیارات موضوع این ماده نافی مستولیتهای نهایی و پاسخگویی رییس مرکز به مراجع ذی‌صلاح نمی‌باشد.

ماده۸ ـ منابع مالی مرکز همه ساله در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود.

ماده۹ـ سال مالی مرکز از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد.

ماده۱۰ـ دارندگان حق امضای چکها و اسناد تعهدآور مالی عبارتند از رییس مرکز یا معاون ذی‌ربط وی و همچنین ذی‌حساب مرکز به صورت ثابت.

ماده۱۱ـ وزارت بازرگانی مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، ساختار تشکیلاتی مرکز را تهیه و جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نماید. معاونت یاد شده مکلف است ظرف دو ماه تشکیلات مذکور را با رعایت مقررات مربوط تأیید یا اصلاح نماید.

ماده۱۲ـ مرکز، نقطه تماس جمهوری‌اسلامی ایران با سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای فعال در تجارت الکترونیکی با هماهنگی وزارت امور خارجه است.

ماده۱۳ـ تمامی حقوق مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ناشی از دارایی مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات از تاریخ ابلاغ این اساسنامه به مرکز منتقل می‌گردد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۳۶۰۱۹/۳۰/۸۸ مورخ ۸/۷/۱۳۸۸ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.