شباهت ها وتفاوت ها بین مرکزمشاوران وکانون وکلا

با آنکه مدتهای مدیدی از این مبحث می گذرد ولی بازهم این سوال مطرح است که وجه افتراقی بین این دو گروه چیست؟
۱-:همانطوریکه از نام دو گروه مشخص است تفاوت اسمی دارند.
۲-:دوم از مکانی که پروانه وکالت دریافت نموده اند.
۳-:آرم سینه دو گروه متفاوت است.
۴-:تعرفه حقوق دیون وکلای دادگستری در دعاوی مالی(۴۵/۹٪)به ماخذ مالیاتی که از ۱۰۰٪حق الوکاله باید ابطال والصاق برروی وکالتنامه نمایند ووکلای کانون مرکز مشاوران(۵٪)به ماخذ مالیاتی(۱۰۰٪) می باشد.*(۱) منظور از حقوق ودیون یعنی عدد شاخص خواسته موکل در مرحله بدوی ۶۰٪*۲۵*۶*۴۵/۹٪=مبلغ ابطال تمبر اولیه برای جواز شرکت وکلای دادگستری در محاکم منظور از حقوق ودیون یعنی عدد شاخص خواسته موکل در مرحله بدوی ۶۰٪*۲۵*۶*۰۰/۵٪=مبلغ ابطال تمبر اولیه برای جواز شرکت وکلای دادگستری مرکز مشاوران در محاکم توجه:در مراحل تجدید نظر و دیوانعالی کشور عدد ۶به ترتیب نزولی۴٪و۳٪برای کلیه وکلای دادگستری ومرکز تسری دارد. علت تفاوت ۴۵/۹٪تمبر مالیاتی برروی برگه وکالتنامه با ۰۰/۵٪ فقط در نبود صندوق ها و کمیسون ها و عدم خود گردان بودن بمعنای کانون وکلای دادگستری ایران(اسکودا)میباشد.
۵-:وکلای کانون دادگستری صندوق بیمه تعاون بازنشستگی وکمیسیون های رفاهی علمی آموزشی ورزشی وغیره دارند و مضافا امکانات دیگر مانند:وام خرید اتومبیل دفتر و..دارند ولی وکلای کانون مرکز مشاوران فقط این موارد را دارند:بیمه تکمیلی کمیسیون آموزش
۶-:وکلای کانون دادگستری حق رای گیری سمینار و در کل کشور کانون های مجزا دارند ولی وکلای امور مشاوران فقط در ۴ منطقه کشوری که جدید التاسیس است کانون دارند و فقط اسمی حق رای دارند ورسما خود وکلا شرکت کننده نمی باشند!؟
۷-:وکلای امور مشاوران همزمان اخذ دریافت پروانه پایه دوم اجازه تاسیس موسسات حقوقی ومشاوره دارند ولی وکلای پایه یک وکارآموزان وکالت دادگستری تا۱۰سال چنین حقی ندارند.
۸-:در نظر تاریخی وقدمت مرکز امور مشاوران حدود ۱۰سال است تاسیس شده ولی کانون های وکلای دادگستری بیش از ۵۰ سال از عمر تاسیس خود می گذرد.
۹-:در امر مشاوره ومعاضدت قضایی وکلای امور مشاوران مکلفند اگر برنامه زمان بندی مشاوره دارند بین ۴تا۱۶ در ماه داشته باشند ولی وکلای دادگستری حداکثر ۴ بار در ماه.
۱۰-:دوره کارآموزی کانون وکلای دادگستری ۱۸ماه تمام از زمان قبولی تا اختبار شفاهی وکتبی بدون احتساب هیت علمی ودکترا حقوق که نصف می شود است ولی وکلای کانون مرکز ۱۲ماه تمام با احتساب(“اختبار علمی وعملی پس از قبولی “دو امتحان و دوره علمی در میان دوره”دو امتحان اختبار کتبی وشفاهی “تکمیل نمودن لااقل ۱۳۰گزارش با توضیح از پروندهای دادگاه های عمومی وانقلاب و ژذیرش کمیسیون کارآموزی قوه قضاییه وماده۱۰”)برای اخذ پروانه پایه دوم و مدت ۲تا۳سال کار نمودن و (پس از مراحل”دریافت مجوز تاسیس واحتمالا تغییرات در موسسه و نشر آگهی در روزنامه رسمی وکثیرالانتشار “اخذ مفاصا حساب دو تا ۳ ساله مالیاتی” اخذ تاییده حفاظت واطلاعات پلیس امنیت وزارت اطلاعات توسط خود مرکز”)برنامه ابطال تمبر۲۰۰۰۰۰۰ریالی برای دفترچه وپرداخت وجوهاتیکه که در کانون وکلای دادگستری نیز وجود دارد.
۱۱-:نوع وفرم وکالتنامه در کانون مشاوران با کانون وکلای دادگستری متفاوت است ونه به معنای قوانین تعرفه بندی یا قرارداد بلکه از نظر شکلی و اینکه وکلای کارآموز مرکز اجازه وکالت ندارند ولی وکلای دادگستری اجازه وکالت دردوره کارآموزی زیر نظر وکلای سرپرست خود را دارند. *نکته مهم:کارآموزان مرکز نیز بمانند کارآموزان کانون وکلای دادگستری وکلای سرپرست دارند.٪
۱۲-:طبق نظامنامه مرکز فقط به کسانی اجازه شرکت در آزمون کارآموزی می دهند که (” کارشناسی ارشد یا دانشجو دکترا یا دکترا در یکی از رشته های مصوب حقوق داشته باشند”سن۲۶ سال تمام برای آقایان و بانوان دارا باشند”اولویت با کسانی است که ۵سال تمام سوابق قضایی یا حقوقی مستدل داشته باشند”یا لااقل دوسال سابقه حقوقی یا قضایی باید داشته باشند.”)
۱۳-:نحوه فعالیت وکلای پایه یک یا دو مرکز با کانون وکلای دادگستری آزاد است ولی وکلای دادگستری اجازه فعالیت ندارند.
۱۴-:هر دو گروه از یک منبع واحده باید رعایت نظامات نمایند.*(۲)
۱۵-:در کانون وکلای دادگستری وکیل پایه دوم بنام وکیل کارآموز شناخته می شود ودوره کارآموزی داخل موضوع است و موظفند هرماه۴ بار گزارش پرونده ارائه دهند ودوبار نیز در محاکم فرم خود را به قضات یا قضات ایستاده تحویل ومهمور نمایند ولی وکلای مرکز علاوه بر گزراش روزانه وتجزیه خود موظفند گزارشی نیز برای وکلای سرپرست خود ارائه نمایند تا هر ماه تایید نمایند و این بدین معنا است که وکلای دادگستری درست است که ۱۸ماه کار آموزی وسمینار وگزارش دارند ولی پس از آن پایه یکم شناخته میشوند ولی برعکس وکلای مرکز پس از ۴تا۵ سال بدون احتساب ماده(۳)هیت علمی که نصف مدت مذکور است پایه یکم با احتساب دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد ویا بالاتر و با احتساب مضاعف سنی و کسب امتیاز ۷۵از۱۰۰ و شرط لااقل دوسال سابقه حقوقی یا قضایی ببالا.
نتیجه گیری بحث به نظر می رسد باید شکاف موجود را بصورت زیر حل نمود: ۱-به اشتراک گذاری تجربیات دو گروه با هم ۲-ادغام ونسخ قوانین نه ادغام دو حوزه با هم ۳-مساعدت و یاری رسانی سریع به مردم و اجازه همکاری دو گروه بصورت متحد الشکل نمودن لباس فرم لوگو وآرم ودفترچه ووکالتنامه تنقیح واصلاح قانون تعرفه ها وابطال آیین نامه سال ۱۳۸۴و۱۳۸۵ ۴-رایزنی در سطح وسیع میان روسا کانون ها وریاست ها ۵-اصلاح الگو فرهنگ پذیرش وکلا ۶-رفع ایرادات ماهوی وشکلی در قوانین کانون وکلای دادگستری”وکیل کارآموز پایه یک”وکیل کارگشا” و همچنین ایرادات اساسی کانون وکلای مرکز بمانند”وکیل پایه دوم”کسر نمودن طول مدت ارتقا از دو به یک”کسر نمودن مدت وتکرار معاضدت قضایی از ۱۶به۴ در ماه”استفاده بهینه از معلومات آکادمیک وکلا”اجرای هرچه سریعتر صندوق رفاه بیمه بازنشستگی و..”جواز تخصصی وکالت برای وکلای خبره که لااقل ۸سال کار مداوم همراه با تشویق نامه و..داشته باشند”برای هر دو نهاد مدنی”ایجاد یک مجله عملی پژوهشی-آموزشی همراه با بولتن داخلی بصورت یک نواخت برای دو نهاد بصورت یکسان” ۷-ایجاد بیمه مسئولیت مدنی واحد برای کلیه وکلا وبیمه وکالت برای مراجعین وموکلین در”دونهاد” به نظر میرسد اگر موارد فوق رعایت گردد معضلات موجوده بسرعت حل خواهد شد. یاداشت ها *(۱)مواد ۱۰۳و۱۰۴ و۱۸۳و۱۸۸ازقانون مالیات های مستقیم *(۲)مواد۱و۱۹و۲۵از آیین نامه مصوبه۱۳۱۵وبا اصلاحات ۱۳۷۶و۱۳۸۴و۱۳۸۵ درباب”حق الوکاله “حق التحریر “حق المشاوره”حق السفر”و ماده ۲۵بند۱و۲و۳وتبصره واحده ماده۱۸۷برنامه توسعه سوم وچهارم اقتصادی دولت و مواد مربوط به وکالت در قانون مدنی وقانون “وصول برخی از درآمدهای دولت “ماده۳”

پی نوشت :
مولف ومحقق:دکترمحمد شکیبی نژاد وکیل پایه یک منتخب کانون وکلای دادگستری عضو هیت علمی دانشگاه عضو رسمی اتحادیه بین الملل وکلا و عضو کمیسیون ماده۱۰ قضایی

منبع : معاونت حقوق و امور مجلس

باسمه تعالی
[نهاد وکلاء یانهادمساعدت بدیگران؟]
مقاله انتقادی ومیدانی

اگر هفته ایی را صنف و سندیکایی برای خدمات رایگان جهت مردم قرار دهند ایرادی ندارد یا هرازگاهی مساعدت بواقع درامور بشر دوستانه بسیارامرصحیح و درست است اما شرط آن این است که اعضاء صنف موصوف چه (*مرکزاموروکلاء،کارشناسان*)چه(کانون وکلاء و اسکودا*) مورد محبت وتشویق وحمایت قرار گیرندفی المثال امتیازات مالی یا کسر پرداخت حقوق ودیون وکلاء یاکسر پرداخت مالیاتها و.. وازنظراوضاع مادی ومعنوی درشرایط مطلوب قرار داشته باشند,بدین معناکه وکلای دادگستری لااقل از اوضاع معیشت و دفتر و کارمناسب برخوردار باشند تابتوانند باقدرت وازطیب خاطر ونه بحکم قانون مجانا که حتاهرینه پرداخت آمدوشد خودراازجیب وازسفره خانواده خود بدون درآمدمکفی یا حداقل آن بحکم قانون خصوصا مواد۲۵ تبصره سال۱۳۸۵ومواد۷۷و۹۷ از قانون وکالت وآیین نامه وکالت مصوبه ۱۳۳۴واصلاحات سال۱۳۷۶و۱۳۹۱ اجرا نمایند،آیااین واقعیت رانباید دست اندکاران بپذیرند و حداقل زیرساختهارادرست نمایند خصوصا(*مرکزاموروکلاء ومشاوران *)که مضاف بر۱۲ مشاوره ومعاضدت درماه ۳یا۴ پرونده معاضدت یا تسخیری بصورت تعیینی بدون حتایک ریال انجام دهند ودرغیراینصورت به *تخلف درجه ۳* محکوم میشوند آیا این مثل وعین انصاف وعدالت است؟؟!

کلید وژاگان:وکالت،وکیل،حق الوکاله،فرهنگ وکالت،قانون

مولفان این مقاله انتقادیه بعنوان استادعلم قضاء،حقوق دان،وکیل پایه یک دادگستری با بیشتراز۲۰سال سوابق علمی-قضایی[ ۱ ] دراین این مرقومه میکوشند با قلم انتقادی خود حق واقعی معنا ومفهوم وکالت رادرکشور ایران ادعاء نمایدزیرااین عمل دقیقایکی ازوظایف لاینفک حقوق دانان است خصوصا درباره اوضاع واحوال خودوسندیکامربوطه:
۱-سندیکا نهاد وکالت مع الاسف سالهاست مشاهده گردیده اعضاء خودرابدلیل عدم مواردبشرح ذیل توبیخ وجریمه وتخدیش حیثیت نموده اند(اعضاییکه ازجیب خود ارتزاق می نمایند وناچارا برای تمدیدپروانه وکالت و عدم توبیخ درجه۳ پولی را استقراض وحتاکارهای فرعی مانند مسافرکشی و…[۲] انجام داده اندواجباراوکالت ومشاوره های رایگان نمودند)اعضاء که ازجیب خود مایه گذاشته وحتاخرج رفت وآمدیاناهاریشان باخودشان بوده!؟
(آیاصنف محترم پزشکان وموضوع طرح تعهدبخدمت آنان چنین است؟)
۲-آیا افرادیکه وکیل پایه یک دادگستری میشوند باتوصیه نامه پروانه وکالت کسب میکنندومجانادفترووسایل آنراتبرعااخذمیکنند؟!آیاآنهاازسیاره های دیگرمنظومه خورشیدی آمده اند وهمه اموراتشان دراعلی برایشان محیا است؟آیا خانواده وآنان خرج وخوراک وتوقع ندارندوپرداختی قبوض ودیون دولتی ومالیات وعوارض ماننددگرشهروندان نمیکنند؟
۳-متاسفانه*نهادوکالت*بجای نهادینه کردن فرهنگ وکالت بمانندپزشکان*ورسیدگی به تخلفات درجای خود*فرهنگ بستانکاری مردم*راازوکلاء گسترش داده اند.این دقیقاظلم بعدل السویه است.
۴-ضمن قدردانی از[■ پیگیری ریاست محترم قوه قضاییه ووزیر محترم دادگستری■] درحوزه های مختلف توصیه میشود به روسای دادگستری وقضات کشیک ومدیریت اداره معاضدت وکلای مدافع دادگستری هستند
شرعا وقانونا واخلاقا واجب است دستور بفرمایند،مشاوره ها تبرعاومستفادازقانون وکالت اگربایدنص صریح قانون مذکورعمل شود امکانات کافیه ودرحدشئونات وکلاء مدافع فراهم نمایند فی المثال فردی محل خدمت مشارالیه استان البرز است اما محل خدمت مشارالیه هشتگرد است و باید ایشان دفتر وهمچنین وکلیه مواردمعاضدت خودرادرآنجا بدهد باتوجه به آنکه محل اقامتگاه ایشان در آن مکان نیست و بارکودشدید بازار وبالارفتن وتورم لجام گسیخته *جای سخت گرفتن ونامه تخلف ارسال کردن وکیل یا وکلاء مذکور* ))((جایگاهی برای اسکان مبلغی بعنوان کارانه و سرویس برای رفت وآمدوهرسال امتیازبرای رشد وتشویق))قرار دهندتا جایگاه همعرض
[■دادستان ووکلاء■]بعنوان ناظرین واقع برحکومت صحیح محشای قوانین توسط قضات معیین شودودرعین حال برای مشخص شدن تخلف یاعدم تخلف وکلاء بایدضمن بروزرسانی قوانین مربوطه [●قانون تعرفه بندی سالانه بالحاظ قراردادن آمارشوراء پول واعتبار ومراجع ذیربط..قراردهندوبرای تخصص ازنظرعلمی وتخصص به ازاء هرسال درصدی اضافه گردد●]دراختیار کلیه شعبات نهاد وکالت درسراسر ایران وکلیه مجتمع های قضایی بصورت بولتین قراردهندتاهم شهروندان بدانند:
الف:جایگاه وکلاء ودادستانها چیست ومصونیت آنان چیست؟
ب:تخلفات وکلاء وقضات وکارمندان اداری مجتمع های قضایی بصورت احصاء شده چه مواردی است؟
ج:حداقل وحداکثر حق المشاوره،حق المطالعه،حق التحریر،حق السفر،حق السکنی،حق الزحمه والوکاله وکیل مذکورچیست؟
باتوجه بموارد فوق الاشعار [قیمت نشروچاپ] یک بولتین چندصفحه ایی که بادعوت ازوکلاء درکناراساتیدوقضات باشدو■یک دهم قیمت یک کتاب فله ایی بی مصرف چندصدصفحه هم نمیشود■بحریم وشان اعظم نهاد وکالت ووکلاء احترام گذارده ومطمئناوکلای مدافع دادگستری فارغ ازجناح بندی ها بدون معنا مشتاقانه معاضدت به نحوییکه نصوص صریح قوانین وکالت است رامطالبه خواهندنمود.

والسلام علیکم من اتبع الهدی

دکترشکیبی نژاد،وکیل پایه یک دادگستری،استاددانشگاه،دبیردوم کمیسیون ماده۱۰ قضایی
دکترعالمی،دانشیاردانشگاه،مسشتارعالی اسبق قوه قضاییه
دکترصراف،دانشیاردانشگاه،مسشتارعالی اسبق قوه قضاییه
دکترشریعت پناهی ،دانشیاردانشگاه،وکیل پایه یک دادگستری،مشتسارعالی اسبق قوه قضاییه
دکترمحمدی،استادیاردانشگاه،مدیرکل اموربین الملل مرکزپژوهشها
دکترپناهی،استادیاردانشگاه،وکیل پایه یک دادگستری

[۲]
http://old.ana.ir/Home/Single/139688
http://www.tabnak.ir/fa/news/386106/۹۵-درصد-مردم-بدون-وکیل-به-دادگاه-می‌روند
http://hassani.ir/post-313.aspx
http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=3261895

 

یک دیدگاه در “شباهت ها وتفاوت ها بین مرکزمشاوران وکانون وکلا”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.