محاسبه دیه اعضای بدن

سرویس محاسبه دیه اعضای بدن بصورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفت


در بعضی قسمت ها درج شده ارش دارد منظور از ارش اینه که اون عضو دیه مشخصی نداره و مقدار صدمات رو پزشکی قانونی باید تعیین کنه
نوع صدمات در بدن مبلغ دیه به سال ۱۳۹۴ مبلغ دیه در سال ۹۳
دیه کامل ۱۵۰ میلیون ۱۶۵ میلیون ۱۵۰میلیون تومان
هر درصد دیه ۱٫۶۵۰ میلیون ۱٫۵میلیون تومان
هر هزارم دیه ۱۶۵ هزار تومان ۱۵۰هزار تومان
شکستگی استخوان مچ و ران پا  در صورت بی عیب شدن ۱۳ میلیون  ۲۰۰ هزار ۱۲میلیون تومان
شکستگی استخوان نازک نی و درشت نی در صورت بی عیب شدن ۲۶ میلیون ۴۰۰ ۲۴میلیون
شگستگی زانو لگن و قوزک پا ارش دارد ارش دارد
شکستگی استخوان مچ دست بازو  وساعد بدون پلاتین ۱۳ میلیون ۲۰۰ ۱۲میلیون تومان
شکستن هم زمان استخوان زند علی و زند اسفلی بدون پلاتین ۲۶ میلیون ۲۰۰ ۲۴میلیون
خرد شدن استخوان دست یا پا بدون عیب درمان شود ۲۲ میلیون ۲۰میلیون
خرد شدن استخوان دست یا پا با عیب درمان شود ۲۷ میلیون ۵۰۰
شکستن استخوان یک بند انگشت دست یا پا ۸۸۰ هزار ۸۰۰هزار تومان
در شکستگی های بالا اگر بعد از تموم شدن طول درمان با نقص باشه ۳ میلیون افزایش پیدا می کنه ولی اگر پزشکی قانونی نقص عضو اعلام کنه باید مقدار و درصد نقص عضو را تعیین کنه
شکستگی استخوان آرنج دست ارش دارد

بین ۹ تا ۱۶ میلیون

ارش دارد

بین ۸ تا ۱۵ میلیون

شکستگی استخوان ترقوه اگر بی عیب بشه ۶ میلیون ۶۰۰ هزار ۶میلیون تومان
شکستگی استخوان کف دست و کف پا و روی دست و پا چون استخوان های زیادی داره باید توسط پزشکی قانونی تعیین بشه ولی اگر نوع استخوان که شکسته مشخص بشه اعلام کنید براتون محاسبه بشه
شکستن مهر های کمر -( ستون فقرات) در صورتی که بدون عیب درمان شود ۱۶ میلیون ۵۰۰ هزار ۱۵میلیون
اگر با عیب درمان شود و یا فلج شود میزان آن افزایش خواهد یافت که بعد از دریافت نظریه قطعی باید اعلام شود *****
شکستن  هر یک از دنده های  محیط قلب ۴ میلیون ۱۱۲ هزار ۳۷۵۰۰۰۰تومان
شکستن هر دنده سمت راست یک میلیون ۶۵۰ هزار ۱٫۵میلیون تومان
شکستن کامل هریک از دندان های جلو به طوری که فقط ریشه مانده باشد ۸٫۲۵۰ میلیون ۷٫۵میلیون
شکستن مقداری از دندان جلو ( به مقداری که شکسته باید درصدی حساب شود) به نسبت کل یک دندان به نسبت کل یک دندان
سیاه شدن  هر یک از دندانهای جلو بدون اینکه بیفتد ۵٫۵ میلیون ۵میلیون تومان
شکستن چانه ۱۶ میلیون ۵۰۰ هزار ۱۵میلیون
شکستنه گونه ۱۶ میلیون ۵۰۰ ۱۵میلیون
شکستن استخوان فک بالا ۱۶ میلیون ۵۰۰ ۱۵میلیون
شکستن استخوان فک پایین ۱۶ میلیون ۵۰۰ ۱۵میلیون
شکستن استخوان بینی (شکستگی معمولی بینی ) ۶٫۶ میلیون ۶میلیون تومان
شکستن استخوان بینی (شکستگی اگر با جابچایی  باشد و بعد از جراجی کج بماند یا با ایراد باشد ۱۶میلیون ۵۰۰ زار ۱۵میلیون
صدماتی که باعث تغییر رنگ پوست می شوند
سیاه شدگی پوست صورت ۹۹۰ هزار ۹۰۰هزارتومان
کبودی پوست صورت ۴۹۵ هزار ۴۵۰هزارتومان
قرمزی پوست صورت ۲۴۷ هزار ۲۲۵هزارتومان
تورم پوست صورت ارش دارد ارش دارد
سیاه شدگی غیر از صورت در گردن و دست و پا ۴۹۵ هزار ۴۵۰هزارتومان
کبودی پوست بدن گردن و دست و پا ۲۴۷ هزار ۲۲۵هزارتومان
قرمزی پوست گردن ، دست و پا ۱۲۳ هزار ۵۰۰ ۱۱۱هزارتومان
تورم در صورت یا بدن ارش دارد ارش دارد
کوفتگی تمام نقاط بدن ارش دارد ارش دارد
خراشیدگی -بریدگی – خونریزی و بخیه در صورت
خراش پوست بدون خونریزی (حارصه) یک میلیون ۶۵۰ هزار ۱٫۵میلیون تومان
بریدگی پوست همراه با کمی خونریزی بدون بخیه(دامیه) ۳ میلیون ۳۰۰ هزار ۳میلیون تومان
بریدگی  عمیق پوست همراه با بخیه (تعداد بخیه در دیه تاثیره ندارد ۴ میلیون ۹۵۰ هزار ۴٫۵میلیون
خراشیدگی – بریدگی – خونریزی در بدن ( از گردن تا مچ پا) انگشتان دست و پا استثنا هستند
خراش ها در سایر نقاط بدن
خراش پوست بدون خونریزی (حارصه) ۸۲۵ هزار ۷۵۰هزارتومان
بریدگی پوست همراه با کمی خونریزی بدون بخیه (دامیه) ۱میلیون و ۶۵۰ هزار ۱٫۵میلیون تومان
بریدگی عمیق پوست همراه با بخیه (تعداد بخیه در دیه تاثیره ندارد)متلاحمه ۲ میلیون ۴۷۵ هزار ۲۲۵۰۰۰۰تومان
حارصه :خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود
دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد( سر و صورت) سه میلیون ۳۰۰ ۳میلیون تومان
دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد(سایر نقاط بدن) یک میلیون ۶۵۰ ۱٫۵میلیون تومان
متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد و موجب بخیه گردد (سر و صورت) ۴ میلیون ۹۵۰ ۴٫۵میلیون
متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد و موجب بخیه گردد (سایر نقاط بدن) ۲ میلیون ۴۷۰ هزار ۲۲۵۰۰۰۰تومان
ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.
خروج پلاتین از دست یا پا ( ارش دارد ) بین ۲ تا ۳ درصد

به دلیل سوالات متعدد و مشابه در خصوص صدمات و شکستگی ها ابتدا مطالب زیر را تا انتها مطالعه فرمایید سپس به فرم محاسبه ی دیه اعضای بدن در قسمت بالا مراجعه و جهت محاسبه ی آن اقدام نمایید.

در بعضی قسمت ها درج شده ارش دارد منظور از ارش اینست که اون عضو دیه مشخصی در قانون مجازات ندارد و مقدار صدمات رو پزشکی قانونی باید تعیین کند.

مبلغ دیه به سال ۱۳۹۴ : ۱۶۵ میلیون تومان

هر درصد دیه : ۱٫۶۵۰ هزار تومان

هر هزارم دیه : ۱۶۵ هزار تومان

شگستگی زانو لگن و قوزک پا : ارش دارد

شکستگی استخوان آرنج دست : بین ۹ تا ۱۶ میلیون تومان ارش دارد

تورم پوست صورت : ارش دارد

تورم در صورت یا بدن : ارش دارد

کوفتگی تمام نقاط بدن : ارش دارد

خروج پلاتین از دست یا پا : بین ۲ تا ۳ درصد ارش دارد.با توجه به اینکه هر درصد ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است میشود بین ۳ تا ۵ میلیون تومان

نکته : در شکستگی های استخوان های دست و پا  اگر بعد از تمام شدن طول درمان با نقص باشد ۳ میلیون افزایش پیدا می کند ولی اگر پزشکی قانونی نقص عضو اعلام کند باید مقدار و درصد نقص عضو را تعیین کند.

نکته : شکستگی استخوان کف دست و کف پا و روی دست و پا چون استخوان های زیادی دارد باید توسط پزشکی قانونی تعیین شود ولی اگر نوع استخوانی که شکسته است مشخص شود در قسمت بالا میتوانید محاسبه نمایید.

اصطلاحات دیه

دامیه : جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد ( سر و صورت )

متلاحمه : جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد و موجب بخیه گردد ( سر و صورت )

ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

مثال شماره ۱

سوال : یه پرونده تصادف در بیمه دارم که پس از طی مراحل در متن نامه ارسالی پزشکی قانونی به دادگاه در مورد خسارت جانی (شکستن استخوان ترقوه راست)بنده نوشتند:طبق گزارش متخصص ارتوپدی شکستگی ترقوه راست جوش خورده اما نقصان عملکردی به صورت محدودیت نسبی در حرکات برون گردانده و دور کننده شانه راست حادث شده است.لطفا مقدار دیه را مشخص کنید؟

پاسخ : طبق ماده ۶۵۶ ق.م.ا که بیان می دارد شکستگی استخوان ترقوه درصورت بهبود بدون عیب نصف دیه کامل و در صورت بهبود با عیب دیه کامل دارد.باتوجه به اینکه استخوان ترقوه راست شماست و بانقصان عملکردی همراه است ۸۲۵ میلیون ریال  دیه به شما تعلق می گیرد.

مثال شماره ۲

سوال : در حین کار کردن در کارخانه دستگاه به روی دستم رفته و گزارش پزشکی قانونی این می باشد:

قطع یک دست که دارای انگشت است به نحوی که بیش از مفصل مچ قطع شود. با ارش ۲۰درصد.

اگر میشود دیه را مشخص نمایید؟

پاسخ : ۵۰درصد دیه کامل و ۲۰درصد ارش بابت قطع یک دست که دارای انگشتند به نحوی که بیش از مفصل مچ قطع شود یا بالاتر از آرنج قطع گردد ۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰ریال می باشد.

مثال شماره ۳

سوال : دخترم را در مدرسه دوستش هل داده و باعث شکسته شدن  ۲تا از دندان های جلو او شده است.لطفا بفرمایید چه مقدار دیه میتوانیم بگیریم؟

پاسخ : ۱۰درصد دیه کامل بابت شکستن قسمت نمایان ۲عدد دندان جلو با بقای ریشه ی ان معادل ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ریال می باشد.

مثال شماره ۴

سوال : پدرم در اثر تصادف دچار اسیب دیدگی ستون فقرات شده است به نحوی که بعد از درمان به صورت خمیده درامده است و بدون عصا نمی تواند راه برود. لطفا دیه ای که به پدرم تعلق میگیرد را مشخص نمایید.

پاسخ : یک فقره دیه کامل بابت شکستن ستون فقرات خواه اصلا درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی در آید یا آن که بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ریال می باشد.

مثال شماره ۵

سوال : در دعوایی که بین من و همسایه مان صورت گرفت و روی من دست بلند کرد و باعث کبودی و متورم شدن صورت و دستم شد. لطفا بگویید چه مقدار دیه به من تعلق میگیرد؟

پاسخ : ۰٫۳۰ درصد دیه کامل بابت ۲ صدمه کبود شدن سایر اعضای بدن ۴۹۵۰۰۰۰ریال می باشد.

مثال شماره ۶

سوال : درطی درگیری که بین من و همسرم اتفاق افتاد او باعث شکستگی بینی ام به نحوی شد که با درمان اصلاح شد.لطفا بفرمایید چه مقدار دیه به من تعلق می گیرد؟؟؟

پاسخ : ۰٫۱(یک دهم )دیه کامل بابت فاسد شدن بینی که بدون عیب جبران میشود معادل ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ریال می باشد..

http://babafars.ir

یک دیدگاه در “محاسبه دیه اعضای بدن”

  1. باسلام و خسته نباشید من در تصادف دچار شگستگی ساق دست که دوتخته ان وشگستگی در ناحیه ساق پا و در ناحیه صورت شگستگی بینی و پارگی ابرو شده است میزان ان چقدر است با تشکر از شما سروران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.