بایگانی دسته: رأی وحدت رویه

استشهادیه محلی و پذیرش اعاده دادرسی

#دادنامه_دیوان_عالى_کشور_کیفرى

✅استشهادیه محلی می تواند از جهات پذیرش اعاده دادرسی باشد.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۸/۵ 🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۱۳۲۲
🔹مرجع صدور: شعبه ٣۵دیوانعالی کشور

✅رای دیوان

درخواست #اعاده_دادرسی محکوم‌علیه آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۲-۰۵/۰۴/۹۲ صادره از شعبه ۳۶ تجدیدنظر تهران مآلاً وارد به نظر می‌رسد و به لحاظ وضعیت پرونده و دلایل اتهامی و مستندات ابرازی اخیر (استشهاد عده کثیری از اهالی محل) اقتضاء بررسی مجدد را دارد. زیرا آن‌گونه که از مفاد آرای صادره استنباط و استفهام می‌گردد تنها دلیل توجه اتهام به متهم کنونی، اظهارات دیگر متهم پرونده به نام آقای الف. می‌باشد که کالای قاچاق … ادامه مطلب

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور

آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور
مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور
شماره ویژه نامه: ۹۳۳
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۴۹
رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
۶/۱۱/۱۳۹۵ ۹۶۷۷/۱۵۲/۱۱۰شماره
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدترویه ردیف ۴۶/۹۵ هیأت عمومی دیوانعالیکشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد
.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴۶/۹۵ رأس ساعت۳۰:۸ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ … ادامه مطلب

اخطار رفع نقص در مورد قید نکردن رقم حق الوکاله

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ – ۱۲:۱۲:۱۲ PM
رأی شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت
به نقل از روزنامه رسمی کشور

جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۲ـ ۷۴۳ـ ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با موضوع:
«ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۹/۳۰ شماره دادنامه: … ادامه مطلب

راى هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى شماره‌های ۷۴۸ ـ ۷۴۷

چکیده:
الزامى به تأمین پارکینگ برای مطب ، دفتر وکالت و دفاتر اسناد رسمى وجود ندارد

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۳۰
شماره دادنامه: ۷۴۸ ـ ۷۴۷
کلاسه پرونده: ۳۵۸/۹۴ ـ ۲۳۰/۹۳

رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و این نوع بهره‌برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیرتجاری موکول نشده است و الزام به تأمین پارکینگ به شرح مصوبه مورد اعتراض از حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون … ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱-۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱-۱۳۹۵/۵/۵

هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با موضوع: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده ۳ و ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

:small_blue_diamond:منتشره در سایت روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶

هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماد ه ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با … ادامه مطلب