بایگانی برچسب: s

آیین نامه اجرایی درصد جانبازی

آیین‌نامه اجرایی درصد جانبازی
طبقه موضوع : قوانین

 ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ جانباز: ایثارگرانی که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی و یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آنها به اختلالات و نقصانهای عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشوند و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیتهایی مواجه شوند که شامل افراد زیر خواهند بود:

۱ـ  کارکنان نیروهای مسلح (سپاه، ارتش و نیروی انتظامی) اعم از

ادامه مطلب