بایگانی برچسب: s

آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانک ها

ماده ۱- صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسى از طرف بانک‌ها موکول به اخذ وثیقه از مضمون عنه طبق شرایط مندرج در این آئین‌نامه مى‌باشد.
ماده ۲- انواع وثایق قابل براى صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسى به شرح ذیل مى‌باشد:
– وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى یا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى یا سپرده سرمایه‌گذارى مدت‌دار، یا اوراق قرض‌الحسنه یا حساب‌هاى ارزى شامل حساب‌هاى سپرده سرمایه‌گذارى مدت‌دار ارزى و قرض‌الحسنه جارى و پس‌انداز ارزى نزد بانک صادرکننده ضمانت‌نامه.
– تضمین بانک‌ها یا مؤسسات اعتبارى غیربانکى معتبر خارجی.
– سفته با دو امضاء قابل قبول بانک،
ادامه مطلب