بایگانی برچسب: s

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سر پرست

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن این آیین‌نامه به شرح زیر منتشر شده است: هیئت وزیران در جلسه ۱۴/ ۴/ ۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور و به استناد ماده (۳۶) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

ماده۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار … ادامه مطلب