بایگانی برچسب: s

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تأثیر آن در قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه‌های اساسی علم حقوق به شمار می‌رود به گونه‌ای که این اصل در حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق عمومی و حتی در اسناد بین‌المللی به‌عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از اصولی است که حافظ حقوق و آزادی‌های فردی است؛ زیرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود، هیچ‌کس از حقوق و آزادی‌هایی که امروز از آن برخوردار است، در امان نخواهد بود و همین امر مایه تشویش خاطر مردمان خواهد شد و به‌علاوه اینکه اگر مقرر شود که افراد را به واسطه افعال و اعمالی

ادامه مطلب