بایگانی برچسب: s

استشهادیه محلی و پذیرش اعاده دادرسی

#دادنامه_دیوان_عالى_کشور_کیفرى

✅استشهادیه محلی می تواند از جهات پذیرش اعاده دادرسی باشد.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۸/۵ 🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۱۳۲۲
🔹مرجع صدور: شعبه ٣۵دیوانعالی کشور

✅رای دیوان

درخواست #اعاده_دادرسی محکوم‌علیه آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۲-۰۵/۰۴/۹۲ صادره از شعبه ۳۶ تجدیدنظر تهران مآلاً وارد به نظر می‌رسد و به لحاظ وضعیت پرونده و دلایل اتهامی و مستندات ابرازی اخیر (استشهاد عده کثیری از اهالی محل) اقتضاء بررسی مجدد را دارد. زیرا آن‌گونه که از مفاد آرای صادره استنباط و استفهام می‌گردد تنها دلیل توجه اتهام به متهم کنونی، اظهارات دیگر متهم پرونده به نام آقای الف. می‌باشد که کالای قاچاق … ادامه مطلب