بایگانی برچسب: s

امکان افتتاح حساب پس انداز توسط اطفال

بر اساس ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب ۱۳۵۷_ اطفالی که به سن ۱۲ سال تمام رسیده باشند ، می توانند به نام خود  در بانک ها حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز باز نمایند ، البته تا قبل از رسیدن به سن ۱۵ سالگی، حق برداشت ندارند وپس از ان می توانند از حساب خود برداشت نمایند .

گفتنی است،برابر تبصره ماده واحده مزبور، مادر نیز می تواند به نام فرزند صغیر خود ،حساب پس انداز باز نماید و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام فقط با … ادامه مطلب