بایگانی برچسب: s

آیین نامه اماکن عمومی

آیین ‌نامه اماکن عمومی‌ – مصوب ۲۳/۳/۱۳۶۳ هیات وزیران با اصلاحات ۹/۱۱/۱۳۶۴

ماده ۱ ـ شهربانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و سایرمسئولیت‌های محوله به امور اماکن عمومی طبق مقررات این آیین ‌نامه نظارت و مطابق مقرراتاقدام می‌نماید.

ماده ۲ ـ اماکن و موسسات موضوع این آیین ‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ هتل‌ها ۲ ـ مسافرخانه‌ها ۳ ـ رستوران‌ها ۴ ـ پانسیون‌ها و مهدکودک‌ها ۵ ـ سلف سرویس‌ها ۶ ـقهوه خانه ۷ ـ اغذیه فروشی‌ها ۸ ـ چلوکبابی و چلوخورشتی و طباخی‌ها ۹ ـ بوفه سینما و تیاتر ۱۰ـ کافه تریاها ۱۱ ـ … ادامه مطلب