بایگانی برچسب: s

آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید و در حکم شهید وسایر مصادیق ایثارگری(مفقودالاثر،جانباز،آزاده و اسیر)

هیات‌ وزیران در جلسه ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۹/۶۲/۱۰۶/۲۴۲۰۶ مورخ ۲۷/ ۱/ ۱۳۹۲ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد تبصره (۱) ماده (۴) اصلاحی قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب ۱۳۸۷ و تبصره بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ ، آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر) را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و ادامه مطلب