بایگانی برچسب: s

وقتی کسی دستگیر می شود چه حقوقی دارد_ جناب استاد بهمن کشاورز

🔷وقتی کسی دستگیر می شود چه حقوقی دارد؟

🔹در فیلمهای خارجی دیده ایم وقتی پلیس فردی را می گیرد

🔷وقتی کسی دستگیر می شود چه حقوقی دارد؟

🔹در فیلمهای خارجی دیده ایم وقتی پلیس فردی را می گیرد به او می گوید: ” تو حق داری سکوت کنی و اگر چیزی بگوئی در دادگاه علیه تو قابل استناد خواهد بود. تو حق داری حضور وکیلت را بخواهی و اگر وکیل نداری ما برای تو وکیل تسخیری تعیین می کنیم” .
این روش برای ما باور کردنی نبود و گمان می کردیم به این ترتیب هیچ جرمی اثبات و هیچ مجرمی … ادامه مطلب