بایگانی برچسب: s

نگاه حقوقی به زنانی که توسط شوهرانشان رها شده اند _ جناب استاد بهمن کشاورز

❇️ نگاه حقوقی به زنانی که توسط شوهرانشان رها شده‌اند

♦️ صورت مسئله این است که وقتی شوهری همسرش را رها کرده و برای مدت نامعلومی غایب شد و تکلیف او را هم تعیین نکرد، مشخص هم نبود که آیا برخواهد گشت یا خیر، زوجه چه باید بکند؟ پاسخ را در بندهایی می‌توان شرح داد.

🍀 ۱-عقد ازدواج علاوه بر مسائل عاطفی و احساسی تعهداتی را بر طرفین بار می‌کند. تعهد زوجه (خانم) طبق ضوابط شرعی صرفا حضور در منزل و تمکین از شوهر است و هیچ تکلیف دیگری ندارد. به عبارت دیگر می‌تواند از شوهر بخواهد که برای انجام … ادامه مطلب