بایگانی برچسب: s

ماجرای واگذاری مالکیت کاخ های سعد آباد و نیاوران به بنیاد مستضعفان( ادامه) _ جناب استاد بهمن کشاورز

🔴 ماجرای واگذاری مالکیت کاخ‌های سعدآباد و نیاوران به بنیاد مستضعفان (ادامه)

💢 اما با توجه به ماده یک و دو قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ماده سه آن‌که شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری را پیش‌بینی کرده و با توجه به این‌که بناهایی از این قبیل صرف نظر از این‌که مالکیت آنها متعلق به چه فرد یا شخصی باشد، ثروت ملی و متعلق به همه مردم ایران است، به نظر می‌رسد، با فرض این‌که احکام صادره قطعی شود، مالکیت به بنیاد مستضعفان تعلق خواهد داشت اما حفظ و نگهداری این ابنیه با سازمان میراث فرهنگی خواهد … ادامه مطلب