بایگانی برچسب: s

قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی

فارسی

English
Islamic Parliament Research Center Of The Islamic Republic Of IRAN یک‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
برگ نخست
مرکز پژوهش ها
سـامانه قوانین
مجلس شورای اسلامی
کتابخانه فارابی
فصلنامه مجلس و راهبرد
موبایل
کاربران

جستجو …
مسیر شما : سـامانه قوانین › قوانین و مقررات › قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
جزئیات قانون

نسخه قابل چاپ
تاریخ تصویب : ۱۳۵۳/۰۴/۳۰ مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا
تعداد
ماده : ۹ تبصره : ۱
شناسنامه
تاریخ امضا : ۱۳۵۳/۰۵/۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۵۳/۰۵/۲۹ شماره پرونده : ۲۴۲۴ روزنامه : ۸۶۲۷
ادوار
دوره : ۲۳ شماره چاپ … ادامه مطلب