بایگانی برچسب: s

قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۷۲/۹/۷

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ورود به سایت |
کمینه
قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول – تشکیلات و حدود و وظایف
ماده ۱- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر می باشد.
تبصره ۱- هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در … ادامه مطلب