بایگانی برچسب: s

نحوه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

نحوه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

۱- سامانه الکترونیکی خدمات قضایی – سخا – به نشانی اینترنتی www.adliran.ir جهت ثبت شکوائیه و رهگیری سوابق پرونده قضایی
۲- مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت ثبت شکوائیه و رهگیری سوابق پرونده قضایی.

 نکته مهم:
در حال حاضر طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مرتبط با چک از طریق سامانه سخا و دفاتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.

نحوه ارائه خدمات:
ارائه و پیگیری دادخواست
ارائه و پیگیری شکواییه
ارایه لایحه
ارایه مدارک و مستندات پرونده
اطلاع‌رسانی پرونده
اطلاع از آخرین وضعیت پرونده
رویت خلاصه موضوعات پرونده
مشاهده روندکار پرونده
مشاهده ردیف

ادامه مطلب