بایگانی برچسب: s

خشونت علیه زنان_ استاد بهمن کشاورز

🔵 زنان در خانواده، محیط کار و کوچه و خیابان در معرض خشونت‌های گوناگونند

⚪️ با توجه به آنچه که در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان «زن در قانون اساسی» آمده، می‌توان نتیجه گرفت که این قانون در پی برقراری ارزش و کرامتی بالاتر و والاتر برای زنان است و مفاد دو اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی از یک سو تساوی حقوق زن و مرد و از دیگر سو وظیفه دولت را در خصوص تضمین حقوق زنان اعلام کرده است. به این ترتیب این مساله که زنان باید از هر نوع تعرض جسمی، روانی و اخلاقی مصون باشند امری … ادامه مطلب