بایگانی برچسب: s

دستورالعمل استرداد مجرمین

دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی

با توجه به اهمیت روزافزون همکاری های بین المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم و به منظور ایجاد انظباط بیشتر در تنظیم  و ارسال درخواست های همکاری بین المللی و نیز اجرای درخواست های مراجع قضایی خارجی ، و با توجه به اهمیت و تاثیر اقدامات مراجع قضایی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر و با عنایت به تمرکز انجام اینگونه امور در اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه و مستندا به قانون استرداد مجرمین ( مصوب ۱۳۳۹) و سایر مقررات مربوط به همکاری های بین المللی … ادامه مطلب