بایگانی برچسب: s

موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت WTO

« موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت WTO»
کامل حمید
چکیده:
سازمان جهانی تجارت یکی از مهم¬ترین سازمان¬های بین¬المللی تأثیرگذار در سطح بین¬المللی به شمار می¬رود که آزادسازی و قاعده¬مند سازی تجارت جهانی را عهده¬دار می¬باشد. این سازمان از اوّل ژانویه ۱۹۹۵، متعاقب مذاکرات دور اروگوئه ، جایگزین نهاد موقت ۵۰ ساله گات (موافقت¬نامه عمومی تعرفه و تجارت) گردیده است. این سازمان در حقیقت بیش از هر سازمان یا نهاد دیگری نهاد جهانی شدن اقتصاد به شمار می¬رود. برخلاف گات که به تجارت کالا محدود می¬شد، قواعد؛ مقررات و موافقت¬نامه¬های این سازمان علاوه بر تجارت جهانی کالا، بر … ادامه مطلب