بایگانی برچسب: s

طرح دعوا به طرفیت شرکت اب منطقه ایی

#دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى

✅چکیده:
بر اساس «قانون توزیع عادلانه آب»، تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها با وزارت نیرو است و چنانچه این وزارتخانه، تصمیم به قلع ابنیه مستحدثه در بستر و حریم رودخانه نماید، سازنده ابنیه نمی‌تواند از دادگاه ابطال تصمیم وزارت را بخواهد؛ چون مرجع تشخیص بستر و حریم، وزارت نیرو بوده و از طرفی اعتراض به تصمیمات نهادهای دولتی، می‌بایست در دیوان عدالت اداری صورت گیرد.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۹/۰۹
🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۶

✅رای بدوی

در این پرونده آقای الف.م. با وکالت از آقای م.و. به‌طرفیت وزارت نیرو(شرکت آب منطقه‌ای تهران) به‌خواسته الزام به رفع مزاحمت و ممانعت از … ادامه مطلب