بایگانی برچسب: s

قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی

قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی

شماره۵۷۴۴۴/۲۱۷                                        ۱۳۹۰/۹/۱۶

قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی 	
 
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
   در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۸۰۵۲۶                                          ۲۲/۹/۱۳۹۰
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور
   «قانون 
ادامه مطلب