بایگانی برچسب: s

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ خورشیدی

‌قانون تعزیرات حکومتی
‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
‌موضوع “‌تعزیرات حکومتی” در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی
قرار گرفت و پس از بحث‌های مفصل “‌قانون‌تعزیرات حکومتی” به شرح زیر در جلسه مورخ
۶۷٫۱۲٫۲۳ به تصویب نهایی رسید:
‌قانون تعزیرات حکومتی
‌ماده ۱: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای
مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌مقررات بر اساس مواد این قانون
تعزیر می‌شوند.
‌فصل اول – تخلفات و تعزیرات مربوطه:
‌ماده ۲: گرانفروشی – عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای… ادامه مطلب

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ خورشیدی

‌قانون تعزیرات حکومتی
‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
‌موضوع “‌تعزیرات حکومتی” در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی
قرار گرفت و پس از بحث‌های مفصل “‌قانون‌تعزیرات حکومتی” به شرح زیر در جلسه مورخ
۶۷٫۱۲٫۲۳ به تصویب نهایی رسید:
‌قانون تعزیرات حکومتی
‌ماده ۱: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای
مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌مقررات بر اساس مواد این قانون
تعزیر می‌شوند.
‌فصل اول – تخلفات و تعزیرات مربوطه:
‌ماده ۲: گرانفروشی – عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای… ادامه مطلب