بایگانی برچسب: s

قانون جرایم رایانه ایی و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

قانون جرائم رایانه‌ ای و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

با توجه به روند رو به رشد استفاده از کامپیوتر و اینترنت و وقوع تخلفات و جرائم در این حوزه ، در سال ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه ای تصویب گردید و متعاقب آن فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه ای توسط کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ، تعیین گردید که جهت اطلاع کاربران از قانون جرائم رایانه ای و مصادیق محتوای مجرمانه ، قانون مزبور و مصادیق محتوای مجرمانه در ذیل ارائه گردیده است :

(( شماره ۱۲۱,۱۶۳۰۶ – ۱۳۸۸,۴,۳

قانون جرائم رایانه‌ ای

بخش یکم … ادامه مطلب