بایگانی برچسب: s

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۱ – به منظور برنامه‌ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت
عمومی‌، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد
نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود :
– وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد.
– وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌.
– وزیر آموزش و پرورش‌.
– وزیر بازرگانی‌.
– فرمانده نیروی انتظامی‌.
– دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
– رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان … ادامه مطلب