بایگانی برچسب: s

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ خورشیدی

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

شماره۸۶۱/۴۲ ۱۳۹۰/۱/۱۷

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه ‌‌شماره ۴۳۹۴۹/۲۴۹۲۴ مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که باعنوان لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۸۸۶۱ ۲۴/۱/۱۳۹۰… ادامه مطلب