بایگانی برچسب: s

قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

شماره۶۱۳۰۰ ۳/۱۰/۱۳۹۰ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۵۷۶۲۰/۱۱ ۱۹/۹/۱۳۹۰ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۱۹۵۲/۲۸۶۱ مورخ … ادامه مطلب