بایگانی برچسب: s

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲

فصل اول: اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱: اهداف نظام بانکی عبارت‌اند از:
استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار، در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‏ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
ایجاد تسهیلات لازم، جهت گســترش تعاون عـمومی و قرض‏‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ‏ها و پس‏ اندازها و سپرده‏‌ها و بسیج و تجهیز آنها، در جهت تأمین شرایط و امکانات کار … ادامه مطلب