بایگانی برچسب: s

لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان

لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان

‌لایحه قانونی اساسنامه بنیاد
مستضعفان
۱۳۵۹٫۰۴٫۲۱
‌به منظور تمرکز اموال خاندان پهلوی و همه کسانی که با وابستگی به این خاندان
ثروتهای نامشروع به دست آورده‌اند و دادگاه انقلاب حکم استرداد‌اموال مزبور را
صادر کرده و می‌کند و تملک آنها از طرف مستضعفان و به مصرف رساندن همه درآمدهای آن
اموال در راه بهبود وضع زندگی و به‌خصوص مسکن آنان.
‌به امر حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی و با تصویب شورای انقلاب مؤسسه‌ای به نام
بنیاد مستضعفان تشکیل و طبق مواد این اساسنامه و مقررات‌آیین‌نامه‌های مربوطه، که
بر مبنای این اساسنامه تهیه می‌شود اداره می‌گردد.
‌ماده … ادامه مطلب