بایگانی برچسب: s

اختیارات مدیر یا مدیران ساختمان

اختیارات مدیر یا مدیران ساختمان

بر اساس قانون تملک اپارتمانها مصوب سال ۱۳۴۳ با اصلاحات والحاقات، مدیر یا مدیران ساختمانهای مشمول قانون مزبور ، دارای اختیارات قانونی می باشند . در مواردی مدیر یا مدیران اینگونه ساختمانها از اختیارات قانونی خود بی اطلاع یا انکه دارای شناخت کافی نیستند در حالیکه دانستن این ضوابط و اجرای درست و استفاده به موقع از آن، می تواند در نظم و ساماندهی امور ساختمان و رتق و فتق امور مربوط به آن ، کمک شایانی نماید که بطور مجمل اشاره می گردد .

ماده ۱۰ مکرر قانون یاد شده ، می فرماید : … ادامه مطلب