بایگانی برچسب: s

تکلیف کارمند در برابر دستورات خلاف قانون

همیشه اوامر و نواهی مسوولین دستگاه های اجرایی به افراد زیر مجموعه خود ، موافق و مطابق با ضوابط و مقررات اداری نیست ؛ منهای این مطلب که می تواند علل متعددی را برای آن تصور کرد که البته موضوع بحث نگارنده نمی باشد ، اساسا در چنین مواردی تکلیف و وظیفه کارمندی که توسط رییس مافوق خود ، مامور به انجام دستور خلاف قانون و مقررات اداری شده ، چه می باشد .آیا باید به حکم و دستور اداری مغایر قانون ، تمکین کند یا از انجام دادن آن سرپیچی نماید ؟

مستند به ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات … ادامه مطلب