بایگانی برچسب: s

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

شماره۴۹۸۵/۴۷۴ ۹/۲/۱۳۹۱

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد وبیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که با عنوان طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۰۹۹۱ ۱۹/۲/۱۳۹۱
مجلس شورای اسلامی
«قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» که در جلسه … ادامه مطلب