بایگانی برچسب: s

قانون گذرنامه مصوب ۵۱ و با اصلاحات

* قانون گذرنامه‌ – مصوب اسفندماه ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی
قانون گذرنامه‌
مصوب اسفندماه ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی‌
فصل اول ـ کلیات‌
ماده ۱ ـ گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیت دار دولت جمهوری اسلامی ایران مذکوردر این قانون برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران ‌داده می‌شود.
ماده ۲ ـ اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران بایدتحصیل گذرنامه نمایند. صدور گذرنامه منوط به ارایه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی ‌تقاضا کننده را … ادامه مطلب