بایگانی برچسب: s

قوانین زنان کارگر – عدم نظارت درست مسئولین، عدم آگاهی زنان کارگر

حتی در مورد حادثه خیابان جمهوری با صحبت با خانواده‌های زنان کارگر فوت‌شده، متوجه شدم که به دلیل همان وسایل اضافه راه برای فرار آنها از آتش نبوده و آنها مجبور شده‌اند از پنجره بیرون بروند. بنابراین به نظر من باید در قانون، بخش بازرسی فعال‌تر شود. وقتی بازرس کم داشته باشیم این اتفاق رخ می‌دهد و اگر بازرس به تعداد مورد نیاز در اختیار بود جلوی این اتفاقات گرفته می‌شد.
نشست «نقد وبررسی قوانین مربوط به زنان کارگر» در آستانه اعلام گزارش بررسی حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری که در آن دو تن از زنان کارگر کشور، جان خود را
ادامه مطلب