بایگانی برچسب: s

مرخصی زندانیان منوط به کسب امتیازات لازم و دریافت گواهی شد

اصلاحیه فصل سوم ‌بخش سوم آئین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور درباره چگونگی اعطای مرخصی به زندانیان به تأیید آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسید.

به گزارش ایسنا، متن این اصلاحیه ‌١٧ ماده‌یی و ‌١٠ تبصره‌یی که در تاریخ ‌٢١ / ‌٢ / ‌١٣٨٩ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، به شرح ذیل است:

فصل سوم: مرخصی زندانیان

‌ماده‌٢١٣ـ به منظور کمک به تحکیم مبانی و روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان، رفع مشکلات ضروری فردی، خانوادگی و قضائی، بازتوانی اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت مجدد به جامعه و همچنین مشارکت فعال در

ادامه مطلب