بایگانی برچسب: s

نوآوری ها و نواقص قانون جدید آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به جرم مطبوعاتی

پس از به تصویب رسیدن قانون آیین دادرسی کیفری در ماه پایانی سال نود و دو توسط مجلس شورای اسلامی و انتشار آن توسط روزنامه رسمی، جامعه حقوقی کشور با تغییر و تحولاتی در متن قانون جدید مواجه گردید، اگرچه اجرای این قانون توسط قوه قضاییه به سال ۹۴ موکول گردیده، لیکن به نظر میرسد لازم است با بررسی نوآوری ها و نارسایی های این قانون در حوزه جرم مطبوعاتی و رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاهها به تغییرات شکل گرفته پرداخته شود تا ضمن آشنایی بیش از پیش با قانون نواقص احتمالی نیز گوشزد گردد.
همانطور که از … ادامه مطلب