بایگانی برچسب: s

نوروز ۱۳۹۷

🌷🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🌷🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🌷⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

باسمه تعالی

فرا رسیدن نوروز و بهار ۱۳۹۷ را گرامی می داریم  و سال ۱۳۹۶ که حوادث و اتفاقات ناخوشایندی داشت؛ سپری شد .

حسین یوسفی

وکیل دادگستری

نوروز ۱۳۹۷

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷… ادامه مطلب