بایگانی برچسب: s

بیمه جدید برای عابران بزرگراه‌ها

بیمه جدید برای عابران بزرگراه‌ها

به گفته معاون اجرایی دیات بیمه ایران، ورود عابران پیاده به اتوبان و بزرگ راه‌های درون و برون شهری ممنوع است، اما اگر عابری به این نکته توجه نداشته و در این مبادی دچار حادثه رانندگی شود، خسارت دریافت می‌کند.

جام جم سرا:
معاون اجرایی دیات بیمه ایران افزود: شرکت‌های بیمه‌ای از جمله بیمه ایران طبق تبصره ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها از محل بیمه‌نامه خودرویی که عابر با آن برخورد کرده است به حادثه دیدگان و وراث آنان غرامت پرداخت می‌کند.
به نقل از فارس، خدا کرم اخوان درباره پرداخت خسارت به عابرانی که

ادامه مطلب