بایگانی برچسب: s

مفقود شدن چک صادره از طرف بانک_ نظریه مشورتی

#نظریه_مشورتى_قانون_تجارت

✅سئوال :
اگر دارنده چکی که از طرف بانک صادر شده است ادعانماید که چک را مفقود کرده است تکلیف پرداخت وجه آن چیست و در صورت مراجعه به دادگاه خسارات دادرسی قابل مطالبه میباشد یا نه ؟

✅نظریه شماره : ۲۵۱۸/۱۷۷/ ۸/۶۱

باتوجه بماده ۲۶۳ قانون تجارت که مقررداشته اگرشخصی #برات را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به اواست میتواند با دادن ضامن تادیه ووجه آنرا بموجب امرمحکمه مطالبه کندوبا رعایت ماده ۳۱۴ قانون تجارت که مقررات آن قانون را در خصوص مفقود شدن بروات شامل چک نیز دانسته است اگرصادرکننده چک ، بانک … ادامه مطلب