بایگانی برچسب: s

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال۹۲

قانون ۴۸۹۲۹ : قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
Print

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
ماده ۱ـ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می‌گیرد.
ماده ۲ـ امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود.
ماده ۳ـ کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه … ادامه مطلب