بایگانی برچسب: s

قوانین مربوط به صدور گواهی های پزشکی

قوانین مربوط به صدور گواهی های پزشکی  

              در مقابل وظیفه ای که هر پزشک در خودداری از افشای اسرار بیماران دارد, یکی از وظایف روزمره پزشکان در ارتباط با حرفه خود, این است که بنابه تقاضای بیمار خود, اقدام به صدورگواهی در خصوص وضعیت سلامت, بیماری یا نقص عضو او بنماید. برخی بیماریها و نواقصی که افراد به آن مبتلا هستند, موجب               می گردد تا از انجام وظایف و تکالیفی که قانونا” بر عهده آنان است بتوانند معاف گردند. بنابراین بیمار حق دارد از پزشک خود گواهی بخواهد و پزشک هم باید به درخواست بیمار جواب مساعد داده و گواهی ادامه مطلب

قانون مربوط به واردات دارو

قانون مربوط به واردات دارو

 

نهاد ریاست جمهوری طی نامه‌ای خطاب به وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی, آیین نامه اجرایی ماده ‫۱۹۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‫- مصوب ‫۱۳۷۹ ‫- را که در جلسه مورخ ‫۱۳۷۹/۹/۲ به تصویب هیات وزیران رسیده است, جهت اجرا به شرح زیر ابلاغ کرده است‫:

آیین نامه اجرایی ماده ‫۱۹۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ‫۱ ‫- داروهای وارداتی حمایتی, داروهایی هستند که در واردات آنها از ارز رسمی و یا از یارانه‌های ریالی مذکور در قوانین بودجه سالانه کشور ادامه مطلب

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

 فصل اول – تعریف ، اهداف:

ماده ۱- سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون سازمان نامیده میشود سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل میگردد.

 ماده ۲- اهداف سازمان عبارتند از:

        ۱-       تلاش … ادامه مطلب

آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته

آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته

تعاریف 

شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای

مجازاتهای انتظامی

رسیدگی به تخلفات

تجدید نظر خواهی

سایر مقررات

هیأت وزیران در جلسه مورخه ۹/۵/۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷۹ مورخ۷/۲/۱۳۷۲ وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،به استناد ماده۲۴ قانون “تشکیل سازمان نظام پزشکی جکهوری اسلامی ایران” – مصوب ۱۳۶۹- آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول :تعاریف،شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای

قسمت اول :ادامه مطلب

نحوه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

نحوه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

۱- سامانه الکترونیکی خدمات قضایی – سخا – به نشانی اینترنتی www.adliran.ir جهت ثبت شکوائیه و رهگیری سوابق پرونده قضایی
۲- مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت ثبت شکوائیه و رهگیری سوابق پرونده قضایی.

 نکته مهم:
در حال حاضر طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مرتبط با چک از طریق سامانه سخا و دفاتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.

نحوه ارائه خدمات:
ارائه و پیگیری دادخواست
ارائه و پیگیری شکواییه
ارایه لایحه
ارایه مدارک و مستندات پرونده
اطلاع‌رسانی پرونده
اطلاع از آخرین وضعیت پرونده
رویت خلاصه موضوعات پرونده
مشاهده روندکار پرونده
مشاهده ردیف

ادامه مطلب